Partnership

  • CeGat Gmbh Clinic, nën drejtimin e Dr. Saskia Biskup dhe dr. Dirk Biskup e cila ndodhet në Tybingen – Gjermani. Klinika është e akredituar nga FDA – Food and Drugh Administration). GeGat zbërthen gjithë analizat gjenetike dhe mutacionet. Pajisjet janë ILLUMINA dhe teknologjia e ROCHE.
  • Klinika anatomo – pathologjike e drejtuar nga Prof.Dr. Bences Sipos e cila ndodhet në Shtutgard – Gjermani. Klinika diagnostifikon biopsitë dhe gjetjen e vatrës primare të CA dhe më pas rekomandon dhe target terapinë në varësi të diagnozës.
  • Alergoline Biotech Research s.r.l e cila ndodhet në Itali/ Pissa. Klinika diagnostifikon intolerancën gjenetike të laktozës dhe glutenit.