Risia e klinikës tonë është mikroskopia e fotografuar e materialeve biologjike. Për të rritur besueshmërinë te pacienti, ne e fotografojmë mikroskopinë e formulës së gjakut, e printojmë atë dhe e bashkangjisim me analizat e tjera. Ne gjithashtu rregjistrojmë ekzaminimin mikroskopik te mostrave urinore, sekrecionet vaginale, sperma etj, duke i printuar ato dhe duke ia dhënë pacientit me vete. Besojani shëndetin vetëm profesionistëve, jeni të mirëpritur në klinikën Virhov.

Gjenetike
 • Mutacionet genetike
 • Trioegzoma
 • Gjeni i epilepsisë
 • Genet e fertilitetit
Klinik
 • Urinë komplet
 • Gjak komplet
 • Formulë leukocitare
Biokimik
 • Provat e heparit
 • Prova renale
 • Lipidograma
 • Glicemi
 • Gjak komplet
 • Acid urik
Imunologjike
 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • CMV-IgG+IgM
 • HBs-ag
 • ANTI-HCV
 • TORCH (çdo antikorp)
 • EBV-IgG
 • EBV-IgM
 • PRO-BNP
 • TROPONINE
 • CK-MK
 • D-DIMER
 • FIBROGJEN
 • NIVEL-PROTROMBINE
Hormonal
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • T3
 • T4
 • ANTI-TPO
 • PROLAKTIN
 • ESTRADIOL
 • FSH
 • LH
 • TESTOSTERON
 • PROGRESTERON
 • THYREGLOBULINA
 • IgE TOTALE
 • VIT D
 • VITAMINA B12
Mikrobiologjike
 • Strisho Vaginale
 • Kultura të ndryshme
 • Myko Test
 • Igg + Igm
 • Rapid Test Streptokoke A
 • H.Pylori (Ne Fece) urokulture
 • Sifiliz
 • Klamidia urea plazma
 • Mikroskopi myku në materiale të ndryshme
 • Spermogram
Alergologjike
 • Alergjia e molekulave
 • Alergjia e paneleve ushqimore
 • Alergjia inhalatore dhe mix
 • Intoleranca e laktozes dhe glutenit
GJENETIKE
Gjenetike
 • Mutacionet genetike
 • Trioegzoma
 • Gjeni i epilepsisë
 • Genet e fertilitetit
KLINIK
Klinik
 • Urinë komplet
 • Gjak komplet
 • Formulë leukocitare
BIOKIMIKE
Biokimik
 • Provat e heparit
 • Prova renale
 • Lipidograma
 • Glicemi
 • Gjak komplet
 • Acid urik
IMUNOLOGJIKE
Imunologjike
 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • CMV-IgG+IgM
 • HBs-ag
 • ANTI-HCV
 • TORCH (çdo antikorp)
 • EBV-IgG
 • EBV-IgM
 • PRO-BNP
 • TROPONINE
 • CK-MK
 • D-DIMER
 • FIBROGJEN
 • NIVEL-PROTROMBINE
HORMONAL
Hormonal
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • T3
 • T4
 • ANTI-TPO
 • PROLAKTIN
 • ESTRADIOL
 • FSH
 • LH
 • TESTOSTERON
 • PROGRESTERON
 • THYREGLOBULINA
 • IgE TOTALE
 • VIT D
 • VITAMINA B12
MIKROBIOLOGJIKE
Mikrobiologjike
 • Strisho Vaginale
 • Kultura të ndryshme
 • Myko Test
 • Igg + Igm
 • Rapid Test Streptokoke A
 • H.Pylori (Ne Fece) urokulture
 • Sifiliz
 • Klamidia urea plazma
 • Mikroskopi myku në materiale të ndryshme
 • Spermogram
ALERGOLOGJIKE
Alergologjike
 • Alergjia e molekulave
 • Alergjia e paneleve ushqimore
 • Alergjia inhalatore dhe mix
 • Intoleranca e laktozes dhe glutenit