Shërbimi ekografik

 • Eko abdominale tek të rriturit dhe të vegjlit
 • Eko pelvike (gjinekologjike)
 • Eko transrektale ( për inflamacione të prostatës)
 • Eko të tiroideve
 • Eko të qafës
 • Eko e gjirit
 • Eko scrotale (testikuj)
 • Eko dopler
 • Eko kokso femorale
 • Eko e sistemit muskolo – skeletar
 • Eko doppler e sistemit arterial dhe venoz